Gyakori kérdések vissza a főoldalra
Az ablaktörlő a szélvédőhöz fagyott. Mit tegyek?

A lehető legrosszabb amit tehetünk, hogy erőszakkal megpróbáljuk felemelni, mert a gumiréteg nagyon érzékeny, ennélfogva könnyen elszakadhat, megsérülhet, majd később használatkor csíkosra törli a szélvédőt, ami csökkenti a kilátást. Ilyen helyzetben töltsünk fagyálló koncentrátumot vagy jégoldót az ablaktörlőkre, majd 2-3 perc múlva ovatosan mozgassuk meg őket. Ha nem akarjuk ezzel tölteni az időt reggel, akkor ajánlott este fölemelni az ablaktörlő lapátokat, így biztosan nem fognak a szélvédőhöz fagyni.

Befagyott a hűtőviz. Mit tegyek?

Az első és legfontosabb, hogy a motort semmi esetre se indítsuk el. Nulla fok alatti hőmérsékletben ha tiszta víz van a hűtőrendszerben, akkor az azonnal belefagyhat. A megfagyott folyadék pedig szétrepeszti a motorblokkot. Amikor felolvad, akkor elfolyik a hűtővíz és beégnek a hengerek. Ennek javítása pedig nagyon sokba kerül.

A hűtőfolyadék állapotát a fajsúlya alapján lehet ellenőrizni. Ehhez egy mérővel meg kell mérni a hűtővíz fagyáspontját. Ha a használat során lecsökken a hűtőfolyadék szintje, akár nyáron is, fagyálló-koncentrátummal kell pótolni, de 2-3 év után teljes cserére is szükség van.

Casco kárrendezés esetén, lopáskárnál szükséges dokumentumok?
 • forgalmi engedély
 • törzskönyv
 • rendőrségi feljelentés
 • gépjármű kulcsai, távkapcsoló
 • adásvételi szerződés, számla
 • szervizkönyv
 • lízingszerződés, tartós bérleti szerződés, hitelszerződés (amennyiben van)
 • meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy a szerződő jelenti be a kárt
 • cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat
Casco kárrendezés esetén, töréskárnál szükséges dokumentumok?
 • forgalmi engedély
 • törzskönyv, banki
 • gépjárművezető vezetői engedélye
 • baleseti bejelentő (Kék-Sárga, amennyiben van)
 • rendőrségi iratok (amennyiben van)
 • meghatalmazás
 • cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat
Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kárrendezés esetén milyen dokumentumok szükségesek?
 • forgalmi engedély
 • törzskönyv
 • gépjárművezető vezetői engedélye
 • baleseti bejelentő
 • rendőrségi iratok (amennyiben van)
 • meghatalmazás, ha nem a tulajdonos, vagy a szerződő jelenti be a kárt
 • cég esetében aláírási címpéldány másolat, áfa nyilatkozat
Megnő a fogyasztás télen. Miért?

Ennek a jelenségnek több oka is van. Elsősorban azért, mert a mai modern motorok már elektronikusan figyelik a motor hőmérsékletét. Ezért az elektronika több üzemanyagot fecskendez mindaddig a motorba, míg az el nem éri az üzemi hőfokot. Ráadásul télen a hideg miatt több időre van szüksége a motornak az üzemi hőfok eléréséhez. Az üzemanyagkeverékképzés valamint  az égés a hideg motortérben messze áll az optimálistól, ami szintén növeli a fogyasztást. Másrészt a hideg téli időben csökken a motorolaj viszkozitása, azaz állaga sokkal sűrűbbé válik, ennélfogva a motornak sokkal nagyobb ellenállással kell szembenéznie.

Mik a teendők közúti baleset bekövetkezése esetén?

Bármelyikünket érheti baleset közúti közlekedés közben. Baleset okozta pánikunkat csökkentheti, valamint a későbbi kárrendezési ügyintézést megkönnyíti, ha tudjuk, mi a teendőnk egy ilyen szituációban.

Érdemes megjegyezni, mik a teendőink ilyenkor:

 • Közúti baleset bekövetkezése esetén a gépjárművel azonnal meg kell állni és meg kell győződni arról, hogy történt-e személyi sérülés.
 • Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget értesíteni kell, a sérülteknek segítséget kell nyújtani.
 • Érdemes értesíteni a rendőrséget akkor is, ha vitás a felelősség kérdése, vagy a káreseménynek külföldi résztevője van.
 • Ha a balesetben részes bármely fél a rendőri intézkedéshez ragaszkodik, az érintettek kötelesek a rendőr kiérkezését megvárni.
 • A helyszínen ki kell tölteni az európai baleseti bejelentőt, és a résztvevő feleknek aláírásukkal kell igazolni az adatok valódiságát. Ne feledkezzenek meg az esetleges tanúk nevének és lakcímének feltüntetéséről!
 • A balesetben részes felek a baleseti bejelentő egy-egy példányát őrizzék meg, szükségük lesz rá a biztosítónál történő kárbejelentéshez.
 • Amennyiben a baleseti bejelentő bármilyen oknál fogva nem kerül kitöltésre, a résztvevő felek akkor is jegyezzék fel egymás legfontosabb adatait, de minimálisan a másik jármű rendszámát, kötelező gépjármű felelősségbiztosítójának nevét, valamint a jármű tulajdonosának, illetve vezetőjének a nevét.
 • A biztosított 8 napon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.
 • A károsult 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó biztosítójának bejelenteni.
 • A biztosítónak a káresemény bekövetkezésével, a felelősség megállapításával, a kárügy elbírálásával kapcsolatos kérdéseire a szükséges felvilágosításokat meg kell adni, és lehetővé kell tenni a kárbejelentés és a felvilágosítás tartalmának ellenőrzését.
 • Amennyiben bármelyik fél ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és emiatt lényeges kérdések kideríthetetlenekké válnak, a biztosító mentesülhet kártérítési kötelezettsége alól.
Télen hamarabb megy tönkre az akkumulátor. Miért?

A motor elindítása télen sokkal több energiát igényel, mint nyáron. Az alacsony hőmérséklet akár 50%-al is csökkentheti az akkumulátor teljesítményét. Próbáljuk meg a téli időszakban a lehető legésszerübben használni autónk akkumulátorát. Vagyis amíg a motor nem jár, egyetlen fogyasztót se kapcsoljunk be. Tehát ne felkapcsolt lámpákkal indítsuk be az autót, ne hallgassunk zenét álló motorral, a klímát ne használjuk maximum teljesítménnyel és az ablaktörlőket se indítsuk el, csak ha már elindítottuk a motort.

Télen nehezen indul a dízel. Mit tegyek?

Még a tél beálta előtt ellenőrizni kell az izzógyertyát. Amennyiben az „elöregedés” jeleit véljük felfedezni, cseréljük ki, ezzel nem csupán az indítást könnyítjük meg, a téli hideg reggeleken, de az akkumulátort is kíméljük, így annak hosszabb lesz az élettartama.  Egy másik segítség lehet az olajcsere. Régi, használt, sűrű olajban nehezebb a motor megforgatása. Ezért célszerű a régi olajat alacsony viszkozítású olajra cserélni, ezáltal jelentősen megkönnyítjük a motor átforgatását inditáskor.